I'm Live!
Watch Now

Czarna Lista

Czarna lista opisuje osoby, które najbardziej grożą interesom Arstoczki i niszczą to państwo od wewnątrz:

  • Henryk Wars,
  • Grażyna Filipowska,
  • Myszon Wacpe,
  • Ridiculus Volatov,
  • Anton Volatov,
  • Stanisław Filipowski,
  • Tomasz Okulicki,
  • Aleksander Gawronek.

Affiliates